Vergadering Commissie Economie 3 juni 2022

Datum: 3 juni 2022
Starttijd: 13:30
Locatie: Statenzaal

Agenda

 1. Brief GS van 17 mei 2022 over Voortgangsrapportages grote projecten - 154645
  1. Brief GS van 17 mei 2022 over Voortgangsrapportages grote projecten - 154645
  2. Brief GS (bijlage - Risicoparagraaf) van 17 mei 2022 over Voortgangsrapportages grote projecten - 154645
  3. Brief GS (bijlage - Voortgangsrapportage Natuurpakket Westerschelde) van 17 mei 2022 over Voortgangsrapportages grote projecten - 154645
  4. Brief GS (bijlage - Voortgangsrapportage Traverse Kapellebrug) van 17 mei 2022 over Voortgangsrapportages grote projecten - 154645
  5. Brief GS (bijlage - Voortgangsrapportage Waterdunen) van 17 mei 2022 over Voortgangsrapportages grote projecten - 154645
  6. Brief GS (bijlage - Voortgangsrapportage Zanddijk) van 17 mei 2022 over Voortgangsrapportages grote projecten - 154645
 2. Opening en mededelingen
 3. Vaststellen agenda
 4. Informatie-uitwisseling; d.w.z.:
  1. Mededelingen van gedeputeerden
  2. Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  3. Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan
 5. Gelegenheid om in te spreken
 6. Bijgewerkte toezeggingenlijst
 7. Concept besluitenlijst commissie Economie van 22 april 2022
  1. (concept) Besluitenlijst Commissie Economie 22 april 2022
 8. Volgende vergadering:
 9. Sluiting
 10. Ingekomen stukken ter kennisneming
 11. Brief GS van 15 april 2022 over Rail Gent-Terneuzen - 143388
  1. Brief GS van 15 april 2022 over Rail Gent-Terneuzen - 143388
  2. Brief GS (bijlage - fiche Groeifonds) van 15 april 2022 over Rail Gent-Terneuzen - 143388
  3. Brief GS ( bijlage - 2-pager-Idee aanvraag NGZ) van 15 april 2022 over Rail Gent-Terneuzen - 143388
  4. Brief GS (bijlage - Rail Ghent-Terneuzen) van 15 april 2022 over Rail Gent-Terneuzen - 143388
 12. Brief GS van 10 mei 2022 over SER advies hybride werken - 151277
  1. Brief GS van 10 mei 2022 over SER advies hybride werken - 151277
  2. Brief GS (bijlage - advies) van 10 mei 2022 over SER advies hybride werken - 151277
 13. Brief GS van 10 mei 2022 over Toekomstbeeld Bestemming Zeeland 2030 en Projectsubsidie TUA-Programma 2022-2024 - 151274
  1. Brief GS van 10 mei 2022 over Toekomstbeeld Bestemming Zeeland 2030 en Projectsubsidie TUA-Programma 2022-2024 - 151274
  2. Brief GS (bijlage Toekomstbeeld) van 10 mei 2022 over Toekomstbeeld Bestemming Zeeland 2030 en Projectsubsidie TUA-Programma - 151274
  3. Brief GS (bijlage financiële consequenties) van 10 mei 2022 over Toekomstbeeld Bestemming Zeeland 2030 en Projectsubsidie TUA-Programma - 151274
  4. Brief GS (bijlage meerjarenprogramma) van 10 mei 2022 over Toekomstbeeld Bestemming Zeeland 2030 en Projectsubsidie TUA-Programma - 151274
 14. Brief burger van 2 mei 2022 aan Ministerie van Economische Zaken en Klimaat over duurzame Zeeuwse industrie - 153719
  1. Brief burger van 2 mei 2022 aan Ministerie van Economische Zaken en Klimaat over duurzame Zeeuwse industrie - 153719

Laatste wijziging 18-05-2022 21:16:35