Vergadering Commissie Economie 1 juli 2022

Datum: 1 juli 2022
Starttijd: 13:30
Locatie: Statenzaal

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststellen agenda
 3. Informatie-uitwisseling; d.w.z.:
  1. Mededelingen van gedeputeerden
  2. Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  3. Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan
 4. Gelegenheid om in te spreken
 5. Brief Rekenkamer van 16 juni 2022 met Onderzoeksrapport Stroomversnelling - 109993
  1. Brief Rekenkamer van 16 juni 2022 met Onderzoeksrapport Stroomversnelling - 109993
  2. Brief Rekenkamer (bijlage - Bestuurlijke nota stroomversnelling) van 16 juni 2022 met Onderzoeksrapport Stroomversnelling - 109993
 6. Brief GS van 20 juni 2022 met Statenvoorstel N673 Zanddijk Molendijk - 167378
  1. Brief GS van 20 juni 2022 met Statenvoorstel N673 Zanddijk Molendijk - 167378
  2. Statenvoorstel Projectplan N673 Zanddijk-Molendijk - 167378
  3. Projectplan N673 Zanddijk-Molendijk - 167378
  4. Projectplan (Bijlage 1 - Geluidsberekeningen; resultaten aanvullende berekening Zanddijk N673) N673 Zanddijk-Molendijk - 167378
  5. Projectplan (Bijlage 1.2 - Geluidsberekeningen; maatregelonderzoek Molendijk eenricht berekening) N673 Zanddijk-Molendijk - 167378
  6. Projectplan (Bijlage 1.3 - Geluidsberekeningen; maatregelonderzoek Dunne Deklaag B + schermen) N673 Zanddijk-Molendijk - 167378
  7. Projectplan (Bijlage 2 - Quickscan wet natuurbescherming) N673 Zanddijk-Molendijk - 167378
  8. Projectplan (Bijlage 2.1 - Quickscan wet natuurbescherming; tracegrens) N673 Zanddijk-Molendijk - 167378
  9. Projectplan (Bijlage 2.2 - Quickscan wet natuurbescherming; AERIUS calculator) N673 Zanddijk-Molendijk - 167378
  10. Projectplan (Bijlage 2.3 - Quickscan wet natuurbescherming; opruimtekening) N673 Zanddijk-Molendijk - 167378
  11. Projectplan (Bijlage 3 - Onderzoek ontwerp Zanddijk) Projectplan N673 Zanddijk-Molendijk - 167378
  12. Projectplan (Bijlage 3.1 - Onderzoek ontwerp Zanddijk) Projectplan N673 Zanddijk-Molendijk - 167378
  13. Projectplan (Bijlage 3.2 - Onderzoek ontwerp Zanddijk) Projectplan N673 Zanddijk-Molendijk - 167378
  14. Projectplan (Bijlage 3.3 - Onderzoek ontwerp Zanddijk) Projectplan N673 Zanddijk-Molendijk - 167378
  15. Projectplan (Bijlage 3.4 - Onderzoek ontwerp Zanddijk) Projectplan N673 Zanddijk-Molendijk - 167378
  16. Projectplan (Bijlage 3.5 - Onderzoek ontwerp Zanddijk) Projectplan N673 Zanddijk-Molendijk - 167378
  17. Projectplan (Bijlage 3.6 - Onderzoek ontwerp Zanddijk) Projectplan N673 Zanddijk-Molendijk - 167378
  18. Projectplan (Bijlage 3.7 - Onderzoek ontwerp Zanddijk; ontwerp optimalisaties) Projectplan N673 Zanddijk-Molendijk - 167378
  19. Projectplan (Bijlage 3.8 - Onderzoek ontwerp Zanddijk; optimalisaties) Projectplan N673 Zanddijk-Molendijk - 167378
  20. Projectplan (Bijlage 3.9 - Onderzoek ontwerp Zanddijk; optimalisaties hoeveelheden) Projectplan N673 Zanddijk-Molendijk - 167378
  21. Projectplan (Bijlage 4 - Ontwerp N673; gehele trace) Projectplan N673 Zanddijk-Molendijk - 167378
  22. Projectplan (Bijlage 4.1 - Ontwerp N673; Fase 1a) Projectplan N673 Zanddijk-Molendijk - 167378
  23. Projectplan (Bijlage 4.2 - Ontwerp N673; Fase 1a) Projectplan N673 Zanddijk-Molendijk - 167378
  24. Projectplan (Bijlage 4.3 - Ontwerp N673; uitgewerkte opties) Projectplan N673 Zanddijk-Molendijk - 167378
  25. Projectplan (Bijlage 5 - Notitie Aanbesteding en Inkoop) Projectplan N673 Zanddijk-Molendijk - 167378
 7. Brief GS van 15 april 2022 over Rail Gent-Terneuzen - 143388
  1. Brief GS van 15 april 2022 over Rail Gent-Terneuzen - 143388
  2. Brief GS (bijlage - fiche Groeifonds) van 15 april 2022 over Rail Gent-Terneuzen - 143388
  3. Brief GS ( bijlage - 2-pager-Idee aanvraag NGZ) van 15 april 2022 over Rail Gent-Terneuzen - 143388
  4. Brief GS (bijlage - Rail Ghent-Terneuzen) van 15 april 2022 over Rail Gent-Terneuzen - 143388
 8. Brief burger (Kerngroep Tij) van 2 mei 2022 aan Ministerie van Economische Zaken en Klimaat over duurzame Zeeuwse industrie - 153719
  1. Antwoorden Statenvragen - PvdD - Verduurzaming Zeeuwse Industrie nav Brief Kerngroep Tij - 295 - 159128
  1. Brief burger (Kerngroep Tij) van 2 mei 2022 aan Ministerie van Economische Zaken en Klimaat over duurzame Zeeuwse industrie - 153719
  2. Brief (bijlage - mail burger van 16 mei 2022) burger (Kerngroep Tij) van 2 mei 2022 aan Ministerie van Economische Zaken en Klimaat over duurzame Zeeuwse industrie - 153719
  3. Brief (bijlage - PZC artikel) burger (Kerngroep Tij) van 2 mei 2022 aan Ministerie van Economische Zaken en Klimaat over duurzame Zeeuwse industrie - 153719
 9. Brief GS van 16 juni 2022 over Ontwikkelagenda Cultuurveld 2022-2024 - 166454
  1. Brief GS van 16 juni 2022 over Ontwikkelagenda Cultuurveld 2022-2024 - 166454
  2. Brief GS (bijlage - Zeeland Museumland; Visienota Museumbeleid Provincie Zeeland) van 16 juni 2022 over Ontwikkelagenda Cultuurveld 2022-2024 - 166454
  3. Brief GS (bijlage - Kamerbrief cultuur 2022) van 16 juni 2022 over Ontwikkelagenda Cultuurveld 2022-2024 - 166454
 10. Concept besluitenlijst commissie Economie van 3 juni 2022
 11. Bijgewerkte toezeggingenlijst
 12. Volgende vergadering: 16 september om 13.30u
 13. Sluiting
 14. Ingekomen stukken ter kennisneming
 15. Brief GS van 24 mei 2022 over Jaarverslag 2021 Four Freedoms door het jaar heen - 157544
  1. Brief GS van 24 mei 2022 over Jaarverslag 2021 Four Freedoms door het jaar heen - 157544
  2. Brief GS (bijlage - jaarverslag) van 24 mei 2022 over Jaarverslag 2021 Four Freedoms door het jaar heen - 157544
 16. Brief GS van 31 mei 2022 over Uitvoeringsprogramma Digitale Agenda PS - 159524
  1. Brief GS van 31 mei 2022 over Uitvoeringsprogramma Digitale Agenda PS - 159524
  2. Brief GS (bijlage - Uitvoeringsprogramma Digitale Agenda) van 31 mei 2022 over Uitvoeringsprogramma Digitale Agenda PS - 159524
 17. Brief GS van 7 juni 2022 aan voorzitter PS inzake tandartsentekort in Zeeland - 162296
  1. Brief GS van 7 juni 2022 aan voorzitter PS inzake tandartsentekort in Zeeland - 162296
  2. Brief GS (bijlage - brief aan minister VWS van 7 juni 2022) van 7 juni 2022 aan voorzitter PS inzake tandartsentekort in Zeeland - 162296
  3. Brief GS (bijlage - brief aan minister VWS van 5 oktober 2021) van 7 juni 2022 aan voorzitter PS inzake tandartsentekort in Zeeland - 162296
 18. Brief GS van 14 juni 2022 over Jaarstukken NV Economische Impuls Zeeland 2021 - 165959
  1. Brief GS van 14 juni 2022 over Jaarstukken NV Economische Impuls Zeeland 2021 - 165959
  2. Brief GS (bijlage - Jaarrekening 2021 IFZ) van 14 juni 2022 over Jaarstukken NV Economische Impuls Zeeland 2021 - 165959
  3. Brief GS (bijlage - Jaarrekening Impuls Zeeland 2021) van 14 juni 2022 over Jaarstukken NV Economische Impuls Zeeland 2021 - 165959
  4. Brief GS (bijlage - Jaarverslag Impuls Zeeland 2021) van 14 juni 2022 over Jaarstukken NV Economische Impuls Zeeland 2021 - 165959
 19. Brief GS van 22 juni 2022 over Onderzoek binnenvaart - 168566
  1. Brief GS van 22 juni 2022 over Onderzoek binnenvaart - 168566
  2. Brief GS (bijlage - Onderzoeksrapport ligplaatsen Zeeland van Panteia) van 22 juni 2022 over Onderzoek binnenvaart - 168566

Laatste wijziging 27-06-2022 07:06:57