OPZuid

OPZuid is een programma van de provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland. Het is bedoeld om vernieuwende projecten op topniveau te ontwikkelen. Het geld voor dit programma komt uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Technopark Schoondijke

Nieuwe programmaperiode: 2021-2027

Voor het Europese subsidieprogramma OPZuid geldt een zevenjarige programmaperiode. Inmiddels is de programmaperiode 2021-2027 begonnen, maar voor OPZuid zijn er nog geen nieuwe openstellingen bekend. We verwachten dat we in het eerste kwartaal van 2022 meer weten. Via deze pagina en onze Nieuwsbrief Europaloket Zeeland houden we u op de hoogte.

Ook in tijden van de coronamaatregelen helpen de leden van het Europateam u graag. Wij zijn goed bereikbaar. Heeft u vragen over OPZuid? Dan kunt u per e-mail of telefoon contact met ons opnemen. De contactgegevens vindt u onderaan deze pagina.

OPZuid richt zich op het sterker maken van de regionale economie zodat deze kan concurreren met andere regio's. Ook zetten wij het programma OPZuid in om meer banen te creëren en technisch vernieuwende projecten te ontwikkelen. Daarbij is het vooral belangrijk om ervoor te zorgen dat er minder koolstof uitgestoten wordt.

Voor de periode 2021-2027 stelt de Europese Unie met dit fonds 110 miljoen euro beschikbaar. Het Rijk en de Provincies dragen hier financieel aan bij. Daarnaast betalen ook bedrijven, kennisinstellingen en andere overheden mee aan projecten die voortkomen uit het OPZuid-programma. Het totale bedrag voor projecten in Zuid-Nederland wordt geschat op 312 miljoen euro.

Voorbeeldproject: Zero Emission Transport

Het project Zero Emission Transport kreeg in 2020 een subsidie van 1.394.737 euro en is inmiddels volop in uitvoering. In dit project werken het bedrijfsleven, overheden en HZ University samen aan één doel: het snel 100% uitstootvrij maken  van de transportsector (geen uitstoot meer van koolstof) . Meer weten?

Succesvolle projecten in de periode 2014-2020

In Zeeland zijn er in de afgelopen periode al veel projecten opgestart met subsidie uit OPZuid. Lees hier meer over op www.stimulus.nl/opzuid/projecten

Wie kan subsidie aanvragen?

  • Bedrijven (vooral het Midden- en KleinBedrijf) en kennisinstellingen in Zuid-Nederland die behoren tot de (inter)nationale top, kunnen subsidie aanvragen.
  • Gemeenten, waterschappen en organisaties met een rol als tussenpersoon kunnen een aanvraag voor subsidie indienen.

Waarvoor kunt u deze subsidie aanvragen?

Het programma voor OPZuid wordt op dit moment nog voorbereid. Het is nog niet tot in detail bekend waarvoor subsidie aangevraagd kan worden. Wat al wel duidelijk is, is dat er binnen OPZuid twee hoofddoelstellingen zijn: vergroening en digitalisering. Binnen deze hoofddoelstellingen zullen we nog aangeven welke soorten projecten voorrang zullen krijgen. Via deze pagina en via onze Nieuwsbrief Europaloket Zeeland houden we u op de hoogte.

Wilt u zich op deze nieuwsbrief abonneren, stuurt u dan een email naar europaloket@zeeland.nl

Meer informatie kunt u vinden op www.stimulus.nl/opzuid.

Wanneer komt de nieuwe openstelling?

We verwachten dat de details over de nieuwe OPZuid-openstelling in de loop van het eerste kwartaal van 2022 bekend zullen zijn. 

Bijeenkomsten voor het voorbereiden van projectaanvragen OPZuid

We helpen u graag bij het voorbereiden van een subsidieaanvraag. Daarom organiseren we zogeheten verdiepingssessies. Tijdens deze bijeenkomsten krijgt u informatie over OPZuid in het algemeen, over de eerstvolgende openstelling en over de werkwijze voor het indienen van aanvragen enz. Ook gaan we met alle deelnemers in gesprek om advies te geven over de aanvragen waar ze al aan begonnen zijn. Zo kunnen ze hun aanvraag verbeteren zodat er grotere kans is op subsidie.

Als u meer wilt weten over de openstellingen of de verdiepingssessies, kunt u contact opnemen met Arendo Schipper

Waar dient u uw OPZuid-subsidieaanvraag in? 

Valt uw project binnen het OPZuid-programma, dan kunt u subsidie aanvragen via de website van Stimulus: www.stimulus.nl/opzuid. Stimulus is de organisatie die de subsidies verstrekt voor projecten binnen OPZuid in de provincies Zeeland, Limburg en Noord-Brabant.

Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met Chantal de Schepper of met Arendo Schipper. 

Hoe worden subsidieaanvragen beoordeeld?

We werken met een tendersysteem. Dit houdt in dat we op één bepaald moment besluiten welke ingediende aanvragen worden goedgekeurd. Dit gebeurt nadat de aanvraagperiode voorbij is. Het goedkeuren gebeurt door de ingestuurde aanvragen met elkaar te vergelijken. Voor die vergelijking gebruiken we een aantal voorwaarden. Deze voorwaarden staan in de officiële tekst van de subsidieregeling.

Zoekt u tips voor het schrijven en indienen van een aanvraag? Dan kunt u de aanbevelingen voor schrijven en indienen van subsidieaanvraag raadplegen. Deze aanbevelingen zijn opgesteld door deskundigen.

Aanvragen dient u in bij Stimulus Programmamanagement. Dat kan via www.stimulus.nl/opzuid.

Wilt u een projectvoorstel bespreken met een van de programmamanagers? Vult u dan het intake-formulier in en mail het naar europaloket@zeeland.nl. U krijgt binnen een week een reactie van ons.

OPZuid-nieuws ontvangen

Op de nieuwspagina van OPZuid leest u altijd het laatste nieuws. U kunt zich daar ook inschrijven voor de OPZuid-nieuwsbrief.

Wilt u nieuws ontvangen over álle Europese subsidieprogramma's en openstellingen waar wij u als Provincie over kunnen adviseren? Schrijf u dan in voor de Nieuwsbrief Europaloket Zeeland door een email te sturen aan europaloket@zeeland.nl. U ontvangt dan ook berichten over nieuwe openstellingen of over bijeenkomsten die binnenkort worden georganiseerd.

Regionale Innovatie Strategie (RIS): een vooruitblik op de subsidieperiode 2021 - 2027

De colleges van Gedeputeerde Staten van Limburg, Noord-Brabant en Zeeland hebben de nieuwe Regionale Innovatie Strategie voor Slimme Specialisatie 2021-2027 (RIS3 2021-2027) vastgesteld. In dit document verwoorden de drie colleges hoe zij om willen gaan met het vernieuwingsbeleid in Zuid-Nederland. Dit vernieuwingsbeleid is verplicht om nieuw budget te krijgen vanuit Bruissel voor OPZuid.

Samengevat betekent dit dat de drie Provincies vernieuwende projecten willen aanmoedigen die een positieve invloed hebben op de regionale economie, de werkgelegenheid en de leefomgeving.

Daarom is afgesproken om:

  • ook het MKB, maatschappelijke instellingen en samenwerkingsverbanden met burgers de komende jaren actief bij de aanpak te betrekken;
  • in te zetten op technologische en maatschappelijke vernieuwing en op vernieuwing in de organisatie;
  • niet alleen te kijken naar wetenschappelijk onderzoek, maar ook naar de hogere TRL's (Technological Readiness Levels). Deze 'levels' (niveaus) geven aan in welke mate de technisch vernieuwende ideeën meteen in de praktijk toe te passen zijn. 

Meer informatie op de website van Stimulus

Voor detailinformatie over de RIS 2021 - 2027, voorbeeldprojecten en informatie over OPZuid 2021 – 2027 kunt u terecht op de website van Stimulus.

Contact

Chantal de Schepper, lfe.de.schepper@zeeland.nl​
+31 6 22497258

Arendo Schipper, a.schipper@zeeland.nl
+31 6 28904166

Chantal de Schepper en Arendo Schipper