Interreg Vlaanderen-Nederland

Het Europese subsidieprogramma Interreg Vlaanderen-Nederland stimuleert  grensoverschrijdende projecten die vernieuwend zijn en duurzaam energieverbruik bevorderen. Of die zorgen voor een schoner milieu en voor een betere afstemming tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.

foto topformaat schip plus groot logo Interreg VL-NL

Nieuwe subsidieperiode 2021-2027: nieuwe kansen!

De nieuwe periode 2021-2027 voor Europese subsidieprogramma's is begonnen. Ook voor Interreg Vlaanderen-Nederland zullen er nieuwe openstellingen komen. Wanneer precies, is nog niet bekend. Op deze pagina vindt u informatie over de thema's die belangrijk zijn en welke doelen we met dit subsidieprogramma willen bereiken. 

Op 7 september vond er een online workshop plaats over het nieuwe Interreg Vlaanderen-Nederland programma. U leest er meer over in het hoofdstuk 'Online bijeenkomst ....' op deze pagina.

Inleiding: algemeen

De provincies Zeeland, Noord-Brabant, Limburg, en lidstaat Nederland (het ministerie van Economische Zaken en Klimaat) zijn de Nederlandse partners in het subsidieprogramma Interreg Vlaanderen-Nederland.

Aan Vlaamse kant zijn dit de provincies Oost- en West-Vlaanderen, Antwerpen, Vlaams-Brabant, Belgisch Limburg en Vlaanderen (vertegenwoordigd door Agentschap Innoveren en Ondernemen).

Het subsidieprogramma Interreg Vlaanderen-Nederland wordt gefinancierd uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Voor de vorige programmaperiode was meer dan € 300 miljoen beschikbaar voor de grensregio. We verwachten dat dit bedrag zeker net zo hoog zal zijn voor de komende programmaperiode.

Voor wie is de subsidie bedoeld?

Het programma is bedoeld voor kennisinstellingen die onderling samenwerken, voor bedrijven en voor intermediaire organisaties (organisaties die de schakel vormen tussen overheid en bedrijfsleven).

Sommige thema’s zijn speciaal bedoeld voor het MKB (Midden- en Kleinbedrijf). In Vlaanderen is dat de KMO (Kleine en Middelgrote Onderneming). Voor elk project is minstens één Vlaamse en minstens één Nederlandse samenwerkingspartner vereist. Een grensoverschrijdende organisatie, zoals bij voorbeeld een EGTS (Europese Groepering voor Internationale Samenwerking), telt ook.

Voor welke projecten kunt subsidie aanvragen?

Uw samenwerkingsverband in de grensstreek Vlaanderen-Nederland moet een van de volgende doelen hebben: 

 • Een Slimmer Europa: vernieuwing, uitbreiding en versterking van mogelijkheden tot onderzoek en technische vernieuwing; oplossingen voor krapte op de arbeidsmarkt. 
 • Een Groener Europa: 1. bevorderen van de overgang naar duurzaam energiegebruik (minder uitstoot broeikasgassen, slim hergebruik van grondstoffen, aanpassing aan de klimaatverandering), 2. het bevorderen van de biodiversiteit (voldoende afwisseling in soorten planten en dieren), 3. minder luchtverontreiniging en 4. het voorkómen van rampen en een betere voorbereiding daarop, zodat er minder schadelijke gevolgen zijn als een ramp zich voordoet.
 • Een Socialer Europa: een goede afstemming tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en 'een leven lang leren' (opleiden en zich verder ontwikkelen op iedere leeftijd).
 • Nieuw in dit Interreg programma is duurzaam toerisme en duurzame vrijetijdsbesteding.
 • Een Europa zonder grenzen: ervoor zorgen dat de grens geen belemmering meer oplevert bij grensoverschrijdende communicatie en samenwerking. Denk hierbij aan het wegwerken van bestuurlijke of juridische hindernissen. Ook dit is een nieuw thema t.o.v. het voorgaande programma.

Aan beide kanten van de grens moet u als samenwerkingspartner zorgen voor gezamenlijke activiteiten, cofinanciering (financiële bijdrage van de overheid maar ook van de partners zelf) en voor projectpartners. Als partners van buiten het gebied Vlaanderen-Nederland, met name vanuit dichtbij gelegen economische centra zoals Rotterdam-Rijnmond, van meerwaarde zijn voor uw project, mag u hen er ook bij betrekken.

Welke kosten worden gesubsidieerd?

Het programma subsidieert tot 50% van de projectkosten. U en uw projectpartners dragen zelf de overige 50% van de kosten, eventueel met behulp van geld van andere investeerders en andere overheden. Het is niet mogelijk om de Europese steun van Interreg Vlaanderen-Nederland te combineren met andere EU-subsidies.

Openstellingen: komen er op korte termijn aan.

Zodra de details voor de nieuwe openstelling(en) bekend zijn, zullen wij u dit laten weten via deze webpagina en via onze Nieuwsbrief Europaloket Zeeland. U kunt zich daarop abonneren via europaloket@zeeland.nl

U kunt zich eventueel ook aansluiten bij bestaande innovatieprojecten. Zie daarvoor het volgende hoofdstuk.

Aansluiten bij innovatieprojecten

Er zijn een aantal projecten die vallen onder de noemer innovatieprojecten. Het gaat om inmiddels opgestarte projecten waarbinnen een fonds beschikbaar is waar ondernemingen die onderling samenwerken, aanspraak op kunnen maken. Sommige projecten zijn doorlopend, bij andere wordt er ook gewerkt met tijdelijke oproepen.

Op de website van Interreg Vlaanderen-Nederland vindt u projecten waarbij u eventueel zou kunnen aanhaken. 

Online bijeenkomst op 7 september 2021

Op dinsdag 7 september gaven we u al een kijkje in de nieuwe programmaperiode 2021-2027. In de voormiddag kon u meer te weten komen over de nieuwigheden binnen Interreg VI en hoe u uw project aanmeldt in het nieuwe e-loket. In de namiddag vertelden we u over de mogelijkheden om projectpartners te zoeken, die mee kunnen investeren in uw project.

Lees hier alles over de online bijeenkomst op 7 september 2021.

Netwerkbijeenkomst/op zoek naar geschikte projectpartners

Het is het plan om in het voorjaar van 2022 een bijeenkomst te organiseren waarop we de nieuwe programmaperiode feestelijk van start laten gaan. Ook zult u er volop kunnen netwerken of op zoek gaan naar geschikte projectpartners. 

Lees hier alles over de planning van de nieuwe openstellingen en bijeenkomsten dit jaar en komende jaren.

Vragen?

Wilt u:

 • meer informatie krijgen over het programma van Interreg Vlaanderen-Nederland;
 • een projectidee bespreken;
 • op zoek gaan naar projectpartners;
 • aansluiting zoeken bij een ander project(idee);
 • toelichting krijgen op het reglement en hoe alles in zijn werk gaat;
 • etc. etc.,

aarzelt u dan niet contact op te nemen met onze projectadviseur, Josine Verbrugge. Haar contactgegevens vindt u onderaan deze pagina.

Laat u inspireren en lees meer over het praktische hoe en wat

We bevelen van harte de website Interreg Vlaanderen-Nederland - Grensregio bij u aan. Hierop vindt u een overvloed aan informatie over het programma Interreg Vlaanderen-Nederland. Zo vindt u er algemene uitleg over het programma, maar ook alle projecten worden toegelicht.

Op de website grenzeloossamenwerken.eu vindt u veel handige informatie over hoe het indienen van een project in zijn werk gaat.  Ook vindt u er stapsgewijze informatie (o.a. door middel van een animatievideo) over het aanmelden van een project.

Zin in nog meer inspiratie? Op de Linked-In account van de Provincie Antwerpen vindt u informatie over de campagne die zij gestart zijn over al hun Europese projecten. U kunt er korte video's bekijken over de projecten zie van de grond zijn gekomen. Maar ook over hoe hun dienstverlening in elkaar steekt.

Altijd mooi om van elkaar te leren en elkaar te inspireren, toch? Ook dát is waar samenwerking om draait.

Contact

Josine Verbrugge
Projectadviseur Interreg Vlaanderen-Nederland
Mobiel: +31 6 5275.6230
jjm.verbrugge@zeeland.nl / josine.verbrugge@grensregio.eu

Josine werkt voorlopig vanuit huis. Afspraken zijn flexibel in te plannen: dit kan telefonisch of via videobellen.