Interreg B

De transnationale Interreg-programma's worden ook wel Interreg B en Interreg Europe genoemd. Het zijn Europese subsidieprogramma's voor projecten van overheden, kennisinstellingen en in mindere mate bedrijven. Het Interreg B-programma bestaat uit de onderdelen Interreg Noordzee, Interreg Noordwest-Europa en Interreg Europe. 

Nieuwe programmaperiode: 2021-2027

Voor het Europese subsidieprogramma Interreg B geldt een zevenjarige programmaperiode. Op dit moment is de datum voor de eerstvolgende openstelling nog niet precies bekend. Zodra er nieuwe informatie is, leest u het op deze pagina. Ook informeren we u via de Nieuwsbrief Europaloket Zeeland of korte nieuwsberichten per email, als u daarop geabonneerd bent. U kunt zich abonneren via europaloket@zeeland.nl.

Interreg North Sea / Interreg Noordzee

Bij het komende Noordzeeprogramma 2021-2027 zal de nadruk liggen op vergroening en innovatie. Vooralsnog zijn er drie hoofdthema's voorgesteld, maar er wordt nog aan gesleuteld door de betrokken belanghebbende partijen. Er is in ieder geval het plan om vooral ook maritieme zaken een prominentere plek te geven. De volgende indeling op drie hoofdthema's is akkoord bevonden: 

  1. Robuuste en slimme economieën in de Noordzeeregio.
  2. Een groene transitie in de Noordzeeregio waarbij efficiënt gebruik/verbruik van energie en het terugbrengen van het broeikaseffect bevorderd wordt.
  3. Een klimaatbestendige economie. 

Zodra er van een officieel conceptprogramma sprake is, dat door de betrokken partijen goedgekeurd is, zal dat conceptprogramma ook in breder verband ter raadpleging worden voorgelegd. 

Wie kan subsidie aanvragen?

Overheden, kennisinstellingen en bedrijven in Zeeland komen aanmerking voor subsidie. Voorwaarde is dat er wordt samengewerkt met buitenlandse partners uit de regio’s van het Noordzeeprogramma. Deze regio's bevinden zich deels in Nederland, België, Denemarken het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Zweden.

Waarvoor is de subsidie?

Aan welke eigenschappen de projecten in de komende periode 2021-2027 moeten voldoen, wordt momenteel nog besproken. In de loop van 2021 zal hier duidelijkheid over komen.

Wat (hoeveel) wordt gesubsidieerd?

Informatie over de hoogte van het subsidiepercentage volgt later, zodra dit percentage voor de nieuwe periode 2021-2027 bekend is.

Callperiodes (periodes van indiening projecten)

Op dit moment zijn er geen calls. Meer informatie volgt zodra dit subsidieprogramma voor de periode 2021-2027 duidelijk en volledig vastgesteld is. 

U kunt alvast wat meer informatie lezen op de webpagina van Interreg Noordzee.

Het volledige overzicht en informatie over de vorige calls is terug te vinden op de website van het programma.

Interreg North West Europe / Interreg Noordwest-Europa

Het nieuwe subsidieprogramma Interreg NWE wordt ingericht op basis van drie uitgangsprincipes: vergroening, innovatie in inclusie (meer partijen die met elkaar kunnen samenwerken).  Deze drie principes worden uitgewerkt in de vorm van 5 thema's:

  1. Slimme klimaatbestendigheid van NWE-regio's
  2. Slimme en eerlijke energietransitie 
  3. Transitie naar een lokaal ingerichte circulaire economie 
  4. Bevorderen en koesteren van innovatieve initiatieven in NWE-regio's  
  5. Transitie naar een sociaal inclusieve (een brede bevolkingsgroep moet zich erbij aan kunnen sluiten), duurzame en weerbare maatschappij 

Interreg NWE heeft nog geen officiële raadpleging gehouden onder de betrokken partijen, maar wel is er tijdens de 'NWE Making an Impact' bijeenkomst eind 2019 een grote hoeveelheid input verzameld. De formele consultatie zal ergens in het begin van 2021 plaatsvinden.

Wie kan subsidie aanvragen?

Overheden, kennisinstellingen en bedrijven in Zeeland komen aanmerking voor subsidie. Voorwaarde is dat er wordt samengewerkt met buitenlandse partners uit de regio’s van het Noordwest-Europaprogramma.

Waarvoor is de subsidie?

Waaraan de projecten moeten voldoen in de komende subsidieperiode 2021-2027, wordt momenteel nog bezien. Zodra hierover duidelijkheid is, zal dit ook op deze webpagina worden vermeld.

Wat (hoeveel) wordt gesubsidieerd?

Informatie over de hoogte van het subsidiepercentage volgt later, zodra dit percentage voor de nieuwe periode 2021-2027 bekend is. 

Callperiodes (periodes van indiening subsidieaanvragen voor projecten)

Momenteel is er geen call. Later dit jaar wordt vastgesteld wat de voorwaarden zullen zijn voor de subsidieperiode 2021-2027. Meer informatie vindt u op de website van Interreg North-West Europe.

Online networking events

Er zijn diverse netwerkbijeenkomsten (digitaal) waar u aan mee kunt doen, o.a. de volgende:

  • 20 mei 2021: focusing on a greener North-West Europe (focussen op een groener Noordwest Europa)
  • 22 juni 2021: focusing on an innovative and inclusive NWE (focussen op een vernieuwend Noordwest Europa waar iedereen zich bij aan kan sluiten)

U leest er alles over op de webpagina van NWEurope.

Interreg Europe / Interreg Europa

Publieke Consultatie voor het nieuwe programma

Van 15 maart tot 15 april kunnen belangstellenden meepraten over het programma Interreg IV, 2021-2027.  Via de onderstaande twee mogelijkheden kunt u participeren:

De conceptversie van het nieuwe programma (webpagina Interreg Europe) is nu geopend voor publieke consultatie. Iedereen die geïnteresseerd is om te reageren kan dit doen tot 16 april 2021.

Openstelling voor bestaande projecten (aanvullende activiteiten) opent op 1 april 2021

Op 1 april a.s. kunnen de 256 projecten van het Interreg Europe programma 2014-2020 met hun huidige partners een aanvraag doen voor aanvullende activiteiten. Deze activiteiten moeten voornamelijk gericht zijn op het uitwisselen van ervaringen over de gevolgen van de COVID19-crisis in de Europese partnerregio’s.

Het Joint Secretariat organiseert op 8 april a.s. een online informatiebijeenkomst over deze openstelling, waarbij Leadpartners (trekkers) van bestaande projecten informatie krijgen over deze call en er is mogelijkheid om vragen te stellen. Via de website van Interreg Europe kunt u ook  het application pack (het totale aanvraagpakket) downloaden, met daarin alle informatie en een aanvraagformulier.

Wie kan subsidie aanvragen?

Het programma richt zich met name op samenwerking tussen overheden en kennisinstellingen.

Waarvoor is de subsidie?

Waaraan de projecten in de nieuwe subsidieperiode 2021-2027 moeten voldoen, wordt momenteel nog besproken. Zodra hierover duidelijkheid is, delen we dit op deze webpagina. 

Wat (hoeveel) wordt gesubsidieerd?

Informatie over de hoogte van het subsidiepercentage volgt later, zodra dit percentage voor de nieuwe periode 2021-2027 bekend is.

Callperiodes (periodes van indiening projecten)

Op dit moment is de eerstvolgende callperiode nog niet bekend. Informatie over de vorige callperiodes kunt u vinden op de website van Interreg Europe.

Praktijkverhalen Interreg-projecten

De RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) laat regelmatig via praktijkverhalen zien wat voor mooie initiatieven o.a. via Interreg-subsidies tot stand kunnen komen. Stuk voor stuk inspirerende voorbeelden die de vernieuwende kracht en vindingrijkheid van Nederlandse projecten illustreren en tegelijkertijd duidelijk maken hoe belangrijk samenwerking is.

Aanvragen

Als u een projectvoorstel wilt bespreken met één van de programmamanagers, vul dan het intake-formulier Interreg B in en mail het naar europaloket@zeeland.nl. U krijgt binnen week een reactie van ons. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met programma-adviseur Wieteke Wolterbeek.

Contact

Wieteke Wolterbeek
+31 6 21124891
w.wolterbeek@zeeland.nl

Wieteke Wolterbeek