Grondbeleid

Provincie Zeeland nodigt u als eigenaar en gebruiker van de grond in Zeeland uit om mee te denken over het Zeeuws Grondbeleid. U kan dit doen door een mail te sturen met uw ideeën naar grondbeleid@zeeland.nl.

De skyline van Vlissingen met het strand op de voorgrond

Podcast

Om u te inspireren en een idee te geven waar het Zeeuws Grondbeleid over gaat hebben wij een podcastserie gemaakt. Deze podcastserie is genaamd; “Van wie is Zeeland”. Twee kunstenaars nemen u mee in de gesprekken met burgers, boeren en beleidsmakers. Oftewel, er komen veel verschillende mensen aan het woord die hun ideeën delen over grondgebruik.

De podcastserie is in samenwerking met kunstenaars gemaakt in opdracht van provincie Zeeland.

Waar gaat de Nota Grondbeleid over?

In de Nota Grondbeleid staan afspraken hoe we met ruimte en de grond omgaan. We willen namelijk allemaal plezierig wonen, werken en recreëren in Zeeland. We willen dat het vooraf duidelijk is voor iedereen hoe we met elkaar en de grond omgaan. Daarom beschrijven we deze afspraken.

U kunt bijvoorbeeld denken aan regels over;

  • de aanleg en onderhoud van wegen voor een goede bereikbaarheid,
  • het bouwen van nieuwe woningen en/of bedrijven, of
  • het verbreden en onderhouden van de dijken om ons te beschermen tegen de zee.

Wat betekent dit voor u?

In de Nota Grondbeleid staat beschreven hoe we met de eigenaren en gebruikers van de grond omgaan. Dus ook met u.

Hoe kunt u ons helpen?

Denk mee en deel uw ideeën over de grond in Zeeland voor 1 mei naar grondbeleid@zeeland.nl.

Wat doen wij met uw vragen en ideeën?

Wij beantwoorden uw vragen per mail. Indien het mogelijk is nodigen wij u ook uit om met ons in gesprek te gaan tijdens een bijeenkomst. Alle ingestuurde ideeën gebruiken we bij het schrijven van de nieuwe nota.

Wanneer is de vernieuwde Nota Grondbeleid klaar?

We verwerken eerst alle vragen en ideeën in het voorjaar van 2022. Dan schrijven we ook de nieuwe tekst. In het 3e kwartaal van 2022 verwachten we een akkoord van de mensen die hierover een besluit maken. De Nota Grondbeleid is dan klaar voor gebruik.