Wob-verzoeken

Alle informatie van de overheid is openbaar, behalve:

  • als het om informatie gaat die niet bekend mag worden
  • de veiligheid van het land in gevaar is
  • de privacy van personen beschadigd wordt

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt het recht van burgers op informatie van de overheid. De overheid verspreidt zelf actief informatie. U kunt ook altijd zelf informatie opvragen.

Wapen van Zeeland op Provinciehuis

Wob-verzoek indienen

Iedereen kan een verzoek indienen om informatie openbaar te maken. Daarvoor dient u een Wob-verzoek in. Deze dient u schriftelijk in.

Een Wob-verzoek: 

  • is gericht aan het bestuur van de Provincie en
  • gaat altijd over beleid, de voorbereiding of uitvoering ervan.

Contact

Op de pagina Contact vindt u alle adresgegevens

Overzicht besluiten op Wob-verzoeken