EFSI: Europees Fonds voor Strategische Investeringen

Het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI) is een idee van de Europese Commissie en de Europese Investeringsbank (EIB). Doel van het EFSI is om blijvend de economische groei in de Europese Unie te verbeteren. Dit gebeurt door gericht geld te besteden aan dit doel.

Europese vlag op schip varend op Westerschelde

Het EFSI is geen subsidie (een vergoeding waarvoor je iets terug moet doen), maar kan leningen verstrekken en andere vormen van financiële hulp bieden voor projecten die niet binnen de Europese subsidieprogramma's passen.  Het EFSI-fonds is bedoeld voor verschillende sectoren, waaronder:

  • netwerken voor transport en de ontwikkeling van vernieuwende transporttechnieken
  • energiebesparing, energienetwerken en hernieuwbare energie
  • onderzoek, ontwikkeling en technische vernieuwing
  • nieuwe digitale technieken en communicatiemiddelen om informatie te delen
  • zo gericht en duurzaam mogelijk gebruik van grondstoffen en de natuur
  • ontwikkeling van menselijk kapitaal (talenten, vaardigheden en kennis), ontwikkeling van cultuur, ontwikkeling van zorg

Het fonds verleent via tussenpersonen ook steun aan kleine en middelgrote ondernemingen. Een voorbeeld van zo'n tussenpersoon is een commerciële bank.

Contactgegevens

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Arnoud Guikema
+31 6 8136 7316
aop.guikema@zeeland.nl

of u stuurt een e-mail naar europaloket@zeeland.nl

Arnoud Guikema