Beleid en regelgeving

In het coalitieakkoord 'Samen verschil maken’ staan de ambities van de Provincie voor de periode 2019 – 2023. Samen met de provinciale taken zoals die in wet- en regelgeving vastliggen, vormt dit akkoord het uitgangspunt voor het provinciale beleid. De Provincie legt dit beleid vast in beleidsnota's. In de jaarrekening en begroting staan de inkomsten en uitgaven van het afgelopen en het komende jaar.

Twee mensen onder boom bij schemer