Tolvrije Westerscheldetunnel weer een stap dichterbij

15 oktober 2021
|
Nieuws
Westerscheldetunnel tolpoortjes

Uiterlijk per 1 juli 2025 en mogelijk eerder een tolvrije Westerscheldetunnel. Dat staat in een draaiboek dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat samen met Provincie Zeeland heeft gemaakt. In het draaiboek staat welke stappen genomen moeten worden, indien het kabinet besluit tot het tolvrij maken van de Westerscheldetunnel.

Uit eerder onderzoek was al gebleken dat het opheffen van de tol voor de Westerscheldetunnel een positief effect heeft voor Zeeland. Zo is het tolvrij maken van de tunnel onder andere gunstig voor de Zeeuwse arbeids- en woningmarkt en de regionale economie. Na eerdere onderzoeken naar de effecten van een tolvrije tunnel, ligt er nu dus een draaiboek waaruit blijkt dat een tolvrije tunnel binnen 2,5 jaar mogelijk is.

Gedeputeerde Harry van der Maas: “Met het draaiboek zijn we weer een stap dichter bij het vervroegd tolvrij maken van de Westerscheldetunnel. Niet alleen in Zeeland, maar ook in Den Haag wordt gezien dat het betalen van tol voor zo’n belangrijke verbinding niet houdbaar is. Na de vlotte samenwerking rondom het draaiboek en het goede gesprek dat ik hierover gevoerd heb met minister Visser, hoop ik natuurlijk dat het spoedig tolvrij maken van de Westerscheldetunnel opgenomen wordt in het nieuwe regeerakkoord.”

Financiële dekking

Voordat de Westerscheldetunnel tolvrij kan worden gemaakt, moeten er nog een aantal stappen ondernomen worden. Een tolvrije Westerscheldetunnel consequenties voor personeel en organisatie van de tunnel en voor bijvoorbeeld de inrichting van het tolplein. Maar ook heeft het vervroegd tolvrij maken financiële en juridische gevolgen. De eerste uitvoerbare stappen uit het draaiboek zal de Provincie Zeeland op zich nemen. Zo gaan we de komende maanden een verkeersonderzoek en milieuonderzoek uitvoeren.  Hoe dan ook is een tolvrije Westerscheldetunnel alleen haalbaar als er financiële dekking gevonden wordt.

Cruciale verbinding

De Westerscheldetunnel verbindt de Zeeuws-Vlaamse grensregio met de rest van Nederland. De laatste jaren is deze cruciale verkeersader steeds belangrijker geworden voor de maatschappelijke en economische ontwikkeling van Zeeland, maar de tolheffing van de Westerscheldetunnel vormt een barrière. De tolheffing duurt zoals nu gepland tot 2033. Geluiden om de tolheffing eerder te stoppen worden binnen en buiten Zeeland steeds sterker. Het gevoel dat het onrechtvaardig is dat alleen in Zeeland voor zo’n belangrijke primaire verbinding tol betaald moet worden, neemt toe – zowel in Zeeland als in Den Haag. Er is immers geen redelijk alternatief: de kortste omweg bedraagt voor de meeste gebruikers meer dan 100 km (via Antwerpen).