Omgevingsverordening ter inzage

8 september - 19 oktober 2021
Provinciehuis, Abdij 6 in Middelburg

De ontwerp Omgevingsverordening, ontwerp Delegatiebesluit en ontwerp Verordening Nautisch beheer liggen van 8 september tot en met 19 oktober 2021 ter inzage in het provinciehuis, Abdij 6 te Middelburg. U kunt de stukken ook digitaal inzien door ze te downloaden.

Duingebied Schouwen-Duiveland

Het college van Gedeputeerde Staten (GS) heeft de tekst voor het ontwerp van de Zeeuwse Omgevingsverordening vastgesteld. De Omgevingsverordening bevat regels voor activiteiten in de fysieke leefomgeving en instructieregels voor overheden voor die fysieke leefomgeving. De verordening is ondersteunend aan de eerder vastgestelde ontwerp-Zeeuwse Omgevingsvisie. Bij de Omgevingsverordening hoort een delegatiebesluit waarin Provinciale Staten een aantal bevoegdheden voor het wijzigen van de verordening delegeren aan GS. Verder zijn regels voor nautisch beheer uit de huidige omgevingsverordening opgenomen in een losse ontwerpverordening Nautisch beheer. De ontwerp-Zeeuwse Omgevingsverordening ligt, samen met de ontwerpverordening Nautisch beheer en het ontwerp-Delegatiebesluit, vanaf 8 september tot en met 19 oktober 2021 ter inzage. Er is gelegenheid om een zienswijze in te dienen.