E-mailnieuwsbrieven Provincie Zeeland

Provincie Zeeland stuurt over diverse onderwerpen e-mailnieuwsbrieven. U kunt zich aanmelden voor de volgende e-mailnieuwsbrieven:

Provincie Zeeland stuurt over diverse onderwerpen e-mailnieuwsbrieven. U kunt zich aanmelden voor de volgende e-mailnieuwsbrieven:

Nieuwsbrief Onderwerp Frequentie Aanmelden
Deltaweg Veilig en Vlot

In de nieuwsbrief leest u meer over de planstudie Deltaweg. Dit is een onderzoek naar de ontwikkeling van het tracé A256 – N255 en een verkenning van oplossingsrichtingen.

4 x per jaar

Aanmelden

Als u zich aanmeldt voor één van de genoemde e-mailnieuwsbrieven, wordt uw naam en e-mailadres gevraagd. Deze persoonsgegevens gebruiken wij om aan u een gepersonaliseerde e-mailnieuwsbrief te kunnen versturen over het door u gekozen onderwerp. U kunt zich op elk gewenst moment afmelden. Dat kunt u doen via de link die onderaan de ontvangen e-mailnieuwsbrief staat. Na afmelding zult u geen e-mailnieuwsbrief meer ontvangen totdat u zich weer actief aanmeldt.

Om de effectiviteit van de e-mailnieuwsbrieven en content inzichtelijk te hebben, wordt er gebruik gemaakt van een pixel die registreert of de e-mailnieuwsbrief is geopend. Deze informatie is niet op individueel niveau voor de Provincie Zeeland inzichtelijk, maar alleen in aantallen. Ditzelfde geldt voor het klikken op hyperlinks in de e-mailnieuwsbrief naar de desbetreffende website(s). Ook daarvoor geldt dat wij middels geanonimiseerde data, alleen in aantallen, inzichtelijk hebben of de e-mailnieuwsbrief en items effectief zijn gelet op de onderwerpen en campagnes.

Voor meer informatie over hoe Provincie Zeeland omgaat met uw persoonsgegevens en welke rechten u hebt op het gebied van privacy, bekijk dan onze privacyverklaring.